Körregler

Personer som känner varandra och kört ihop tidigare har oftast inte problem att köra tillsammans förutsatt att man kan grundreglerna.
1. Kom till körningen med fulltankad hoj.
2. Val av placering i gruppen, är du van spelar det inte någon större roll. Är du ovan skall placeringen vara så nära första motorcykeln ”Road Captain,RC”, då eventuella inhämtningar av luckor blir svårare och svårare desto längre bak i kön man ligger. RC skall även anpassa hastighet till din förmåga och alla i gruppen måste acceptera detta.
3. Behåll din plats i kön. Förändrad plats är inte tillåtet, så länge ingen har avvikit från kön, då fylls luckan igen, med att bakomvarande hojar byter plats på vägbanan. Tänk på att använda blinkers då.
4. Rätt spår på vägbanan är viktigt. Vi tillämpar ”sick-sack” mönster. D.v.s första hojen ligger till vänster i körfältet, andra i högra, tredje i vänster och så vidare.
5. Alla positionsförändringar skall göras med att god tid visa det med blinkers.
6. Håll avstånd till framförvarande hoj beroende på hastiget.
7. Säg till om du tänker avvika från gruppen längre fram före start eller under fika paus.
Hoj åkning i grupp är roligt och trevligt samt alla goda vänner att ha skoj med vid matraster och fika pauser.