START
AKTIVITETER 2014
BILDER
DRC:s GÄSTBOK
HJÄLP ATT BLI MEDLEM
KALENDER
KLUBBSHOPEN
KÖRREGLER
MEDLEMSSIDAN
MEDLEMSSKAP
MEKTIPS OCH VERKSTAD
****************************************************
HARLEY-DAVIDSON PRODUKT KATALOG
HARLEY OWNERS GROUP 30 ÅR
HARLEY-DAVIDSON 110 ÅR
****************************************************
 

Använd dina blinkers

Vid ändring av din position i ledet använd alltid dina blinkers. Om hojen framför dig blinkar för att svänga, använd dina blinkers du också! Dels visar du bakomvarande hoj att du ska svänga, dels är det även en (kvittens) till framförvarande hoj att du sett att ni ska svänga. Vid upphinnande fordon som vill köra om, ge tecken, blinka till höger och kör på ett led i körbanans högerkant för att underlätta omkörningen (tänk på avståndet till framförvarande hoj, lämna plats för omkörande fordon).

Vid omkörning av långsamt framförvarande fordon (cykel, traktor m.m.) ge tecken åt vänster för efterföljande hojar även om du är placerad mot mitten, att det finns ett hinder framför dem, detta för att förhindra snabba inbromsningar med risk för sammanstötning eller omkullkörning.

Vid omkörning av övriga fordon, Road Captain blinkar för omkörning, Safety går ut i omkörningsfilen och visar att allt är OK. Road Captain går ut i omkörningsfilen och visar övriga i gruppen att det är OK att börja omkörningen (alla i gruppen har ett ansvar att egen omkörning går rätt tillväga). Efter att Road Captain har kört om, lämna tillräckligt stor lucka så att samtliga i gruppen kan gå tillbaka i filen för att ej hindra omkört fordon.