START
AKTIVITETER 2014
BILDER
DRC:s GÄSTBOK
HJÄLP ATT BLI MEDLEM
KALENDER
KLUBBSHOPEN
KÖRREGLER
MEDLEMSSIDAN
MEDLEMSSKAP
MEKTIPS OCH VERKSTAD
STYRELSEN
****************************************************
HARLEY-DAVIDSON PRODUKT KATALOG
HARLEY OWNERS GROUP 30 ÅR
HARLEY-DAVIDSON 110 ÅR
****************************************************
 

Håll avståndet.

Vid körning i grupp måste avståndet till framförvarande hoj vara betryggande och ge goda marginaler. Det vanligaste förekommande felet vid gruppkörning är för korta avstånd till framförvarande, vilket äventyrar säkerheten.

Vid 70 km/t bör avståndet till framförvarande hoj i samma spår vara 58 meter. Tänk även på att plats måste finnas för omkörande fordon, så dessa inte måste ”trycka” sig in i gruppen och orsaka inbromsningar.